نمایشگاه های آی فود را علاوه بر ایران در سایر کشورها نیز برگزار خواهیم کرد

مدیر برگزاری شبکه زنجیره ای نمایشگاه های آی فود:
نمایشگاه های آی فود را علاوه بر ایران در سایر کشورها نیز برگزار خواهیم کرد
مدیر برگزاری شبکه زنجیره ای نمایشگاه های آی فود از برنامه ریزی جهت برگزاری این نمایشگاه در سایر کشورها خبر داد.
به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه های آی فود، حامد ایرانی اظهارداشت: برنامه داریم تا سال ۲۰۱۸ ، نخستین نمایشگاه آی فود را در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماییم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه آی فود در ایران در شهرهای تهران، مشهد و شیراز برگزار می شود، اظهارداشت: امسال این نمایشگاه از ۲ تا ۵ شهریور ماه در مشهد برگزار می شود. از ۲۰ الی ۲۳ مهر ماه نیز این نمایشگاه در تهران برگزار می شود و شیراز نیز ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه میزبان این رویداد خواهد بود.

۱۳۹۶-۰۳-۲۷